آثار طراحی و نقاشی هنرجویان

در  بخش زیر گزیده ای از آثار طراحی و نقاشی برخی از هنرجویان سامانه آموزش مجازی نقاشی رنگ هنر، در دوره های گوناگون را مشاهده می کنید. برای دیدن تصاویر در ابعاد بزرگ روی هر تصویر کلیک کنید. این بخش هر از گاهی با آثار تازه به روزرسانی خواهد شد.

نمونه آثار منتخب هنرجویان رنگ هنر در دوره طراحی پایه (طبیعت بیجان)

نمونه آثار منتخب هنرجویان رنگ هنر در دوره طراحی چهره

نمونه آثار منتخب هنرجویان رنگ هنر در دوره های طراحی منظره، طراحی حیوانات، طراحی فیگور و اسکیس

نمونه آثار منتخب هنرجویان رنگ هنر در دوره های نقاشی

آثار هنرجو: محمد فرنام
آثار هنرجو: رزا پورسجاد

دوره های آموزش مجازی طراحی

طراحی پایه طراحی چهره طراحی منظره طراحی حیوانات طراحی فیگور آموزش اسکیس

دوره های آموزش مجازی نقاشی

نقاشی مدادرنگی نقاشی رنگ روغن پایه نقاشی رنگ روغن چهره آموزش نقاشی با آبرنگ

دوره های آموزش تئوری نقاشی

رنگ شناسی سبک شناسی نقاشی نقد آثار نقاشی NFT (کریپتوآرت)

made with Love!

چرا آموزش مجازی نقاشی رنگ هنر

مقایسه آموزش رنگ هنر با آموزش های رایگان یوتیوب

 
دوره ها | راهنما | عضویت رایگان و ثبت نام | ورود
 
راهنمای کاربر