صفحه اصلی ›› مطالب آموزشی ››انواع سبک های نقاشی مهم

آشنایی با انواع سبک های نقاشی مهم

نویسنده : رنگ هنر | بخش : نقاشی | تاریخ : شنبه, 20 مهر‍ 1398 | نظرات : 8 نظر

سبک های نقاشی حاصل دیدگاه ها و جهانبینی های متفاوت و متنوع هنرمندانی هستند که در طول تاریخ هنر به شکلی بصری هویت یافته اند. در این مطلب قصد داریم تا آشنایی مختصری با مهمترین سبک های نقاشی و اندیشه های انواع سبک های هنری پیدا کرده و تعدادی از این آثار نقاشی را به نمایش بگذاریم.

سبک رئالیسم یا واقع گرایانه

نقاشی رئالیسم
نقاشی رئالیسم

رئال به معنای واقعی و رئالیسم به معنای واقعی گری و حقیقت گرایی، نوعی گرایش هنری است که اشیاء و موجودات را آنگونه که هستند، زشت را زشت و زیبا را زیبا ترسیم می نمایند. سبک نقاشی رئالیسم نقطه مقابل سبک رومانتیک قرار دارد. سعی هنرمند نقاش رئالیسم در این است که موضوعات منتخب را بدون کم و کاست و شیرین کاری و عوام فریبانه شدن طرح در ذهن بیننده، ترسیم کند و تخیلات غیرواقعی نیافریند و شعار ندهد. مبنای کار آنان صادقانه نگری و صادقانه اندیشیدن است. هنرمند از بیان احساسات خودداری میکند و تخیل و ابتکار عمل خود را در نحوه پیاده کردن آن موضوع دخالت نمیدهد و هر موضوع به همان گونه که در دنیای خارج دیده می شود در نقاشی به نمایش در می آید . این سبک نقاشی در اواسط قرن نوزدهم در فرانسه رواج پیدا کرد . از هنرمندان مشهوری که نماینده اصلی رئالیسم هستند میتوان گوستاوکوربه نقاش بزرگ فرانسوی و ایلیارپین نقاش روسی را نام برد .

امپرسیونیسم یا دریافتگری

نقاشی امپرسیونیسم
نقاشی امپرسیونیسم

هدف اصلی امپرسیونیسم دست یافتن به یک طبیعت گرائی تازه بر اساس تجزیه و تحلیل دقیق رنگها بود . امپرسیونیست ها می خواستند بازی نور برروی اشیاء را نشان دهند ، این شیوه مبتنی است بر نشان دادن دریافت و برداشت مستقیم هنرمند از دیدههای زودگذر با به کار بردن لخته رنگهای تجزیه شده و تابناک برای نمایش لرزشهای نور خورشید است. در این روش اصول مکتبی طراحی دقیق و سایه روشن کاری و ترکیب بندی متعادل و معماری گونه رعایت نمیشود. هنرمندان امپرسیونیست برای اولین بار رنگهای تاریک نظیر سیاه را از روی پالت های رنگ خود برداشتند و سایه ها را از ترکیب رنگ شی با رنگ مکمل آن به دست آوردند مثلاً وقتی رنگ یک شی زرد بود ، آنها سایه آنرا از ترکیب بنفش با زرد درست می کردند . همچنین برای آنکه بتوانند بازیهای نور را نشان دهند مجبور بودند با سرعت بیشتری کار کنند ، به همین جهت معمولا سطح تابلوهای آنان بافتی خشن و لکه لکه پیدا می کرد. بنیادگذاران این مکتب با هدف نقض هنر رسمی نیرو گرفتند. آنها از ارائه اشکال با خطوط محیطی واضح سر باز زدند و از روال رنگ آمیزی به پیروی از عرف و طبیعت سرپیچی کردند. استفاده از رنگهای خالص و شفاف با ضرب قلمهای مستقل و تا حدی سریع از ویژگیهای بارز آثار نقاشی امپرسیونیسم است. به بیان دیگر و کوتاه قلم مو آغشته به رنگهای خالص و نامخلوط به جای ترکیبهای ظریف رنگها » شکسته « نقاشان از ضربات استفاده میکنند. مثلاً، به جای ترکیب رنگهای ابی و زرد برای تولید سبز ،آنها دو رنگ آبی و زرد را مخلوط نشده رنگ سبز را در نظر بیننده به وجود بیاورد . » حس « بر روی بوم قرار می دهند تا رنگها هنرمندان مطرح این سبک میتوان کامی پیسارو  ادوار مانه  گوستاو کایبوت معرفی کرد .

رمانتیسم

نقاشی رمانتیسم
نقاشی رمانتیسم

اصطلاح رومانتیسم معرف تفکری است که در آن احساس و عاطفه نقش عمده را بازی میکند . شیوه رومانتیک، بواسطه همین مقید بودن به احساس و عاطفه ، مبتنی برشناختی بود که از هرگونه نفوذ سنت برکنار بود . هنرمند رومانتیک در پی یافتن واقعیتی فراتر از سنت و قاعده بود و می خواست آن انسان طبیعی را که پشت نقاب انسان جامعه ساخته سنتی ، پنهان مانده بود ، باز بشناسد . قرن هیجدهم که قرن نقد و تحلیل بود با مجال دادن به بحث و جدل های داغ درباره خوب و بد زمینه فکری رومانتیسم را فراهم ساخت . رمانتیسم در اصل، جنبشی هنری بود که در اواخر قرن هجدهم و نوزدهم در ادبیات و سپس هنرهای تجسمی، ابتدا در انگلستان و سپس آلمان، فرانسه و سراسر اروپا رشد کرد. رمانتیسم تا حدودی بر ضد جامعهٔ اشرافی و دوران روشنگری (به طور بهتر، عقلانی) بود. اثر هنری خوب از نظر هنرمند رومانتیک ، آن اثری نبود که تناسبات و اجزاء هماهنگ و موزون داشت ، بلکه اثری بود که عواطف خوشایند در بیننده ایجاد می کرد . در میان اصحاب رمانتیک، امر خاص ارزشمندتر از امر عام بود و خاص بودن فرهنگهای بومی، تنوع و تکثر زبانهای بشری، هویتهای محلی و منحصر به فرد بودن آدمیان ستایش میشد. دلاکروا و ژریکو دو تن از مشهور ترین هنرمندان رومانتیسم هستند .

اکسپرسیونیسم یا هیجان نمایی

نقاشی اکسپرسیونیسم
نقاشی اکسپرسیونیسم

از » اکسپرسیونیسم « در آغاز قرن بیستم، نهضت بزرگی بر ضد رئالیسم و امپرسیونیسم پا گرفت که آرام آرام مکتب دل آن بیرون آمد. اکسپرسیونیسم جنبشی در ادبیات بود، که نخست در آلمان شکوفا شد. هدف اصلی این مکتب نمایش درونی بشر، مخصوصاً عواطفی چون ترس، نفرت، عشق و اضطراب بود. به بیان دیگراکسپرسیونیسم شیوهای نوین از بیان تجسمی است که در آن هنرمند برای القای هیجانات شدید خود از رنگهای تند و اشکال کج و معوج و خطوط زمخت بهره میگیرد . دوره شکل گیری این مکتب از حدود سال ۱۹۱۰ تا ۱۹۳۵ میلادی بود ولی در کل این شیوه از گذشته های دور با هنرهای تجسمی همراه بوده و در دورههای گوناگون به گونه هایی نمود یافته است. برای نمونه مکتب تبریز در نگارگری ایرانی و مکتب سونگ در هنر چین را اکسپرسیونیست هنر ایران و چین مینامند . از نقاشان معروف این سبک میتوان به ون گوگ اشاره کرد .

کوبیسم یا حجمگری

نقاشی کوبیسم
نقاشی کوبیسم

نقاشی کوبیسم بر اساس این اعتقاد بوجود آمده بود که روشها و قراردادهای مرسوم هنری و بخصوص نقاشی ، نادرست و کهنه شده اند و لذا نسل هنرمندان جوان می باید وسیله بیان تصویری تازه ای کشف یا ابداع کند . کوبیست ها جهان مرئی را به طریقی بازنمایی نمی کردند که منظری از اشیا در زمان و مکانی خاص تجسم یابد . آنان به این نتیجه رسیده بودند که نه فقط باید چیزها را همه جانبه دید ، بلکه باید پوسته ظاهر را شکافت و به درون نگریست . نمایش واقعیت چند وجهی یک شی مستلزم آن بود که از زوایای دید متعدد به طور همزمان به تصویر در آید ، یعنی کل نمودهای ممکن شیء مجسم شود . ولی دستیابی به این کل عملا غیر ممکن بود . بنابراین بیشترین کاری که هنرمند کوبیست می توانست انجام دهد ، القای بخشی از بی نهایت امکاناتی بود که در دید او آشکار می شد . یکی از هدف های عمده کوبیسم این بود که واقعیت ملموس هر چیز را بدون توسل به تدابیر چشم وفریب ارائه نماید. کوبیست ها نظام پرسپکتیو خطی سنتی را که از  رنسانس به بعد بر نقاشی اروپایی تحکیم می کرد، در هم ریختند و به هنرمند حق دادند که در یک زمان از نقاط مختلفی بر یک شی نظر بیفکند. پیکاسو ، براک دو تن از مشهور ترین نقاشان این سبک بودند.

آبستره یا انتزاعی

نقاشی آبستره
نقاشی آبستره

آبستره یا هنر تجریدی و یا انتزاعی ، هنری است که به مضمون اثر هنری اعتقادی ندارد و صرفاً بر ارزشهای جمال شناختی فرم و رنگ تاکید می کند. بر این اساس بسیاری از آثار هنری تزئینی ، در رده هنر آبستره قرار می گیرند. اخیرا در شهرهای بزرگ کشورمان نقش و نقوشی بی نظم در دیوارها و اماکن عمومی مشاهده می شوند که اغلب در همین سبک هستند . هیچ صورت یا شکل طبیعی در جهان در آن قابل شناسایی نیست و فقط از رنگ و فرم های تمثیلی و غیر طبیعی برای بیان مفاهیم خود بهره میگیرد . این اصطلاح در معنای وسیع آن میتواند به هر نوع هنری اطلاق شود که اشیاء و رخدادهای قابل شناخت را بازنمایی نمی کنند . ولی عموماً به آن گونه از آفرینشهای هنر مدرن اطلاق می شود که از هر گونه تقلید طبیعت یا شبیه سازی آن، به مفهوم مرسوم آن در هنر اروپایی، روی می گردانند . از سردمداران این شاخه در دوران جدید میتوان به واسیلی کاندیسکی اشاره کرد .

فوویسم

نقاشی فوویسم
نقاشی فوویسم

فوویسم از ترکیب کلمه فوو به معنای جانور وحشی و پسوند ایسم به معنای گرایش درست شده است . فوویسم، کارکرد رنگ ها را دگرگون کرد و نخستین جنبش مهم در نقاشی سده بیستم به شمار می آید که تاثیر زیادی بر هنرمندان نسل های بعدی گذاشت . سبک نقاشی مبتنی بر کاربرد اغراق آمیز از رنگ های غیر طبیعی و تند، که اولین جنبش پیشروی هنر اروپا بین آغاز سدۀ بیستم تا آغازجنگ جهانی اول محسوب می شود . از مهم ترین دستاورد فوویستها استقلال رنگ و فرم در آثارشان بود . از هنرمندان این سبک: هانری ماتیس"سردمدار این سبک", وان دونگن, مارکه, دوفی, ولامینک, درن, روئو و ...قابل ذکر می باشند

منابع :
http://birclick.com/p3l5np
blue-pens.ir/ معرفی-انواع-سبک-های-نقاشی-به-همراه-تصاو /
https://www.miyanali.com/SnowMan/83
www.hamshahrionline.ir/details/135667
https://fa.wikipedia.org/wiki/ مکتب_تبریز_اول


استفاده از مطالب آموزشی به لحاظ قانونی و اخلاقی با ذکر نام رنگ هنر به عنوان منبع مجاز است

دوره های آموزش مجازی طراحی

طراحی پایه طراحی چهره طراحی منظره طراحی حیوانات طراحی فیگور آموزش اسکیس

دوره های آموزش مجازی نقاشی

نقاشی مدادرنگی نقاشی رنگ روغن پایه نقاشی رنگ روغن چهره آموزش نقاشی با آبرنگ

دوره های آموزش تئوری نقاشی

رنگ شناسی سبک شناسی نقاشی نقد آثار نقاشی NFT (کریپتوآرت)

بسته ویژه طراحی = 6 دوره 48 جلسه
(طراحی پایه + طراحی چهره + طراحی منظره +
طراحی حیوانات + طراحی فیگور + اسکیس)
با بیشترین تخفیف!

بسته نقاشی و تئوری = 8 دوره 46 جلسه
(مدادرنگی + نقاشی آبرنگ + رنگ روغن پایه +
رنگ روغن چهره + رنگ‌شناسی + سبک‌شناسی +
نقد آثار نقاشی + NFT برای هنرمندان)

عضویت رایگان = مشاهده شهریه دوره‌ها

عضویت در شبکه های اجتماعی رنگ هنر| @rangehonar

نظرات

مری نیکومنش   سه شنبه, 23 مهر‍ 1398

عالی بود عالی بازم مطلب اینطوری بذارید و هنرمندان بزرگ معاصر و قدیم را معرفی سپااااااااس از سایت خوبتون

رنگ هنر   دوشنبه, 6 آبان‍ 1398

پاسخ: بله حتما. ممنونیم از نظر شما

زینب شربتی   یکشنبه, 13 بهمن‍ 1398

خیلی عالی توضیح داده شده است.
همین سبک ها رو فقط داریم یا غیر از اینها هم هست؟

رنگ هنر   جمعه, 18 بهمن‍ 1398

پاسخ: سلام. بله خیلی بیشتر هست

سپیده طیب   پنجشنبه, 4 اردیبهشت 1399

بسیاااااار عالی ..‌.لطفا از این اطلاعات و کلا اموزشها بیشتر ارائه بدید...سپاسگزارم
جاداره از اقای محسن ایرانی برای هنز و اطلاعاتشون شخصا تشکر کنم ..موفق باشید

رنگ هنر   شنبه, 6 اردیبهشت 1399

پاسخ: سلام و بسیار ممنونیم از نظر لطف شما

نفیسه سعدآبادی   یکشنبه, 11 دی 1401

عالی بود🙏

رنگ هنر   سه شنبه, 10 مرداد 1402

پاسخ: ممنون از نظر شما

مجد   جمعه, 26 اسفند‍ 1401

عالی

محمد نقی طهماسبی   دوشنبه, 22 خرداد 1402

سلام خسته نباشید خدا قوت خیلی عالی و متشکرم از مطالب ارزشمندتون لطفا بازم بزارزد از این مطالب

رنگ هنر   سه شنبه, 10 مرداد 1402

پاسخ: ممنون از نظر شما

ملیکا عسکری   دوشنبه, 22 خرداد 1402

سلام خوب بود . فقط باید بگویم که ونگوگ یکی از نقاشان معروف امپرسیونیسم است. نه اکپرسیونیسم. اگر کمی تحقیق کنید متوجه خواهید شد.

رنگ هنر   سه شنبه, 10 مرداد 1402

پاسخ: ممنون از نظر شما ولی در مطالعات جدید، ریشه های اکسپرسیونیزم در آثار ونگوگ دیده می شه. البته درسته ونگوگ هم بیشتر نقاش پست امپرسیونیزم هست

ملیکا عسکری   شنبه, 27 خرداد 1402

اکسپرسیونیسمنظر خود را درباره این مطلب بیان کنید

  • 9 ÷ 1 = ?


 
دوره ها | راهنما | عضویت رایگان و ثبت نام | ورود
 
راهنمای کاربر